"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Thursday, April 29, 2010

ஊமைக்கேள்வி....

எதுவரை தொடரும் போராட்டம்??

ஒரே ஒருமுறை....

Wednesday, April 28, 2010

அம்மாவென்ற ஒரு குரலுக்காய்...

அன்புக்காதல்...

காதல்....


இறைவா என் கண்முன் நீ வரவேண்டும்....

வலிகள் மனதோடு...

ஏன் இத்தனை உயிராய் நீ எனக்கு?

பாவிகள் உலவும் இந்த உலகிலே....

நட்பூ....

வலியின்றி....

பெண்ணாய் பிறந்திட மாதவம்....

இன்னுமொரு காதல்.....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...