"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Friday, August 15, 2008

மனவலிமை ஏற்றுங்கள்.....

கல்வியில் மேன்மை
மனதிலோ தின்மை
ஊனம் உடலில் தானேயன்றி
மனதில் இல்லை

லட்சியத்தில் முன்னேற்றம்
எடுத்த முயற்சியில் வெற்றி
படித்தவை எல்லாம்
தேர்வாய் எழுத வேண்டும் துணை

கைகளில்லாத பெண்ணுக்கு
உதவிட யாருமில்லை
கைக்கூப்பி கெஞ்ச கைகளுமில்லை
கண்ணீரால் அழைத்தாள் உதவிக்கு

உதவ வராத நல்உள்ளங்களை
சபிக்கவில்லை மன்னித்தாள்
படித்தவை வீணாகிறதே என்ற
வேதனையில் துடித்தாள்

உச்சி மாடி மீதேறினாள்
கீழ்நோக்கி விழுந்தாள்
உதவிடாத அத்தனை பேரும்
ஐயோ லட்சியப்பெண் அலறினர்

இத்தனை நாள் பொறுமை
காத்தவள் இன்று தன்
மனவலிமை இழந்தாளே
பூமித்தாய் கதறினாள்

கடலைமிட்டாய் ருசித்துக்கொண்டே
போனவன் எட்டிப்பார்த்து
கிண்டலாய் உரக்க சொன்னான்
காதலில் தோல்வி போலிருக்கு.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...