"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Friday, August 15, 2008

மணமகன் ஜாக்கிரதை....

கொடூர பற்கள்
கொண்ட நாய்
வீட்டினுள்
நாய்கள் ஜாக்கிரதை

திருமணம் செய்பவரே
பார்ப்பதில்லையா?
மணமகன் ஜாக்கிரதை

மாமியார் ஜாக்கிரதை
பலகை இல்லையே
ஐயோ பரிதாபம்

பெற்றக்கடன் தீர்க்க
கடன் புரட்டி நிலம் விற்று
நகைகள் செய்து

மணமகன் ஜாக்கிரதை
பலகையில்லா வீட்டில்
விட்(ற்றா)டாயிற்று

இனி தப்பிப்பதும்
இஷ்டப்பட்டு வாழ்வதும்
மகளே உன் சமர்த்து....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...