"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Friday, August 15, 2008

கனவே கலைந்து விடாதே....

கனவே
என் கற்பனைகள்
சாதாரணமானதே
கலைந்துவிடாதே

கனவிலாவது
நல்ல உடை உடுத்தி
விரும்பிய பண்டம்
உண்டு மகிழும் என்னை

கனவே
கலைத்து விடாதே
பள்ளிக்கூடம் அனுப்ப
வசதியில்லாத
அம்மா அப்பாவை
எதிர்த்து விடாமல்
இருக்க கனவே
நீ கலைந்துவிடாதே

இருக்க வீடும் இல்லை
உண்ண உணவும் இல்லை
நல்ல மாப்பிள்ளை தேடி
குடிகார அப்பா

போகும் ஊரும்
குடி நிறைந்த இடமாம்
கனவே நீ
கலைந்துவிடாதே

குடிகார கணவனை
என்னுடன் இணைத்துவிடாதே
பணம் இல்லை
நகை இல்லை
வீடில்லை
வாசலும் இல்லை

ஆனாலும்
குடிக்கார மாப்பிள்ளை
இல்லையென்றால்
எனக்கு வாழ்க்கையும்
இல்லை

கனவே நீ
கலைந்துவிடாதே
கண் திறக்கவைக்காதே

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...