"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Wednesday, May 12, 2010

காதலுக்கு வலிமை கூட்டி....

உயிர் உயிராய் உயிருடன் இருக்க
எத்தனை பெருகவேண்டும் காதல்?
அன்பு அன்பாய் அன்புடன் இருக்க
எத்தனை நிரூபிக்கவேண்டும் அன்புக்காதல்?

பெருகினாலும் குறைந்தாலும்
மாறுபாடு காதலுக்கில்லை
காதல் என்றும் ஒன்றே தான்
உயிர்விடத்தோன்றும் காதலும் ஒன்றேதான்

உண்மை உரைக்கும் உறுதிக்காதல்
பிடிவாதம் கொஞ்சம் தளர்த்திவிடும்
வீம்பாய் பொய்க்கோபம் கொள்ளும்
தன்னுடையது தனக்கே என்று வாதிடும்

உயிர்விட்டு காதலை வலுப்படுத்தும்
காதலுக்கு வலிமை சேர்ப்பதில் அழகில்லை
மனதுக்கு வலிமை கூட்டி காதல் செய்வதை 
அன்றி வேறெதுவுமில்லை....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...