"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, June 4, 2011

சின்னக்கண்ணன்...

சின்னக்கண்ணன்...

கண்கள் கவிபாட
காது மடல் சிவக்க
மூக்கு நுனி முத்தமிட
சின்ன கண்ணன் அழைக்கிறான்......

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...