"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Tuesday, December 18, 2007

கன்னிக்காதல்

நட்பாய் தொடங்கி
காதலாய் கசிந்துருகி
ஏக்கங்களே கனவுகளாகி
கண்ணீரோடு விடை தந்தேன்
என் கன்னி காதலுக்கு....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...