"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, December 22, 2007

மனதில் உறுதி வேண்டும்....

கோழை என்று கூறி முதுகில் குத்தினாலும்
உன்னால் முடியாது என்று சலித்தாலும்
சலிக்காது உன் வெற்றியை தடை செய்தாலும்
தடையில்லாது தோல்விகளை சுமந்தாலும்
துன்பங்கள் உன்னை எழவிடாது அழுத்தினாலும்
ஏழ்மை உன்னை ஓயாது விரட்டினாலும்
முடியாது முடியாது என்று முத்திரை குத்தினாலும்
எதையும் என்னால் சாதிக்க முடியும்
என்ற வெ(ற்)றியோடு முன்னுக்கு வர
மனதில் உறுதி வேண்டும்.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...