"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, December 22, 2007

எங்கே சென்றாய்...

நினைவுகளை மட்டும் எனக்கு
சொந்தமாக்கிவிட்டு
எங்கே சென்றாய்
என்னை தவிக்கவிட்டு...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...