"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, December 22, 2007

என் தவிப்பு உன்னை என்னிடம்....

கனவு காண்பது சுகம்
கற்பனையில் சஞ்சரிப்பது இதம்
கண்களில் நீர் மறைக்க
உன்னை நினைத்து
அழுது கொண்டிருக்க
என் தவிப்பு உன்னை
அழைத்து வருமோ என்னிடம்....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...