"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Wednesday, December 26, 2007

வீழ்ச்சி அடைவதே இல்லை....

வாழத்தொடங்குபவன் வீழ மாட்டான்
வீழ்ச்சியை ஏற்க மாட்டான்
தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டான்
முயற்சி முயற்சி இறுதி வரை முயற்சி
வாழத்தான் போராடுவான்
வறுமையோடும் பிணியோடும்
ஜாதி மதம் பாராட்டும் அரசியல்வாதியோடும்
பொய் புரட்டு கள்ளம் கபடம்
சொல்லி தெரியும் மனிதர்களோடும்
அன்புக்காகவும் பாசத்திற்காகவும்
காதலுக்காகவும் சொத்துக்காகவும்
வாழ்க்கையோடும் எதிர்நீச்சல் போட்டு
வாழ்த்தான் முயலுவான்
வாழ போராடுபவன்
வீழ்ச்சி அடைவதே இல்லை

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...