"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, December 22, 2007

விழி பேசும் மௌனமொழி....

வாய்மொழி அது பேசும்மொழி
பிள்ளை மொழி அது தேன்மொழி
உந்தன் மொழி அது காதல்மொழி
காதல் சிறப்பித்த அன்பு மொழி
அன்பில் விளைந்த ஆசை மொழி
இன்பத்தில் அணைத்த கனிமொழி
காதல்வலையில் விழவைத்த மொழி
இத்தனை மொழியும் பேசும்
உன் விழி அது எந்த மொழி?
விழியது உரைக்கும் மௌனமொழி...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...