"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, December 22, 2007

வேஷம் போடுவதெல்லாம் வேஷம்

கண்டிப்பான தந்தை வேஷம்
அலுவலகத்திலோ கடுமையான
முதலாளி வேஷம்
மனைவிக்கோ அன்பான கணவன் வேஷம்
வேஷங்கள் படங்களில் ஏற்று
நடித்து சலித்து இதோ
உண்மை முகத்துடன்
உறவான மனைவியுடன்
பிறந்த குழந்தையுடன்
குனிந்து முத்தமிட
டேக் டூ ஆக்ஷன்
என்று சத்தம் கேட்க
காத்திருக்கிறேன்
வேஷம் என்று கலையும்?
நான் நானாக என்று வாழ்வேன்
குடும்பத்தில் ஒரு அங்கமாக
மனைவிக்கு கணவனாக
என் குழந்தைக்கு தந்தையாக
என்று வேஷம் களைவேன்?
உழைத்து வேஷமிட்டு சலித்து
கண்கள் கீழே கருவளையம்
என் பிள்ளைக்கு பிள்ளை பிறந்தும்
இன்னும் நான் கதாநாயகனாக
என்று கலையும் என் வேஷம்
சண்டையிட தெம்பில்லையென
எனக்காக மற்றொருவன்
என் வேஷமிட்டு இறக்கும்
இந்த அவலம் என்று தீரும்
வேஷமிட்டது போதும் இனி
எனக்கு துணையாக வாழ்க்கையில்
கணவன் வேஷமிட்டு
இனியாவது இருங்களேன்
மனைவியின்
சுருக்கம் நிறைந்த
ஏக்க முகம் கண்ணீருடன்
என் கண்முன்
ஸ்டார்ட் ஆக்ஷன்
கண்ணே என்னை தொலைத்தேன்
மீட்பாயா என்னை உன்னிடமிருந்து.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...