"கதம்ப உணர்வுகள்" தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

Saturday, December 22, 2007

மோகத்தை கொன்று விடு

மோகத்தை கொன்று விடு
இல்லையெனில் உன்னையே
நீ அழித்து விடு
உணர்ச்சிகளை அடக்கு - அதற்கு
நீ அடிமையாகாதே
பெண் ஜென்மமென நீ பிறந்தது
காம சுகத்தில் மிதக்க அல்ல
பாசம் தனிடத்தில் காமம்
தோற்று விடுமடி பெண்ணே
வலியது வலியது அன்பெனும் ஊற்று
கொடியது கொடியது காமமெனும் பேய்
வற்றாத ஊற்றென அன்பிருக்க
காமத்தை ஏனடி நீ தேடுகிறாய்
மனதில் கொழுந்து விட்டெரியும்
காமத்தீயை குளிர்ந்த தென்றலாய் மாற்றி விடு
காமம் காதலாகி கசிந்துருகி
கண்ணிராய் வெளியேற்றி விடு...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...